Giới thiệu
Woo Whang Chung Shim Won(Kwang Dong Pharmaceuticals) thay đổi đóng gói thuốc
Woo Whang Chung Shim Won(Kwang Dong Pharmaceuticals) thay đổi đóng gói thuốc
Hãng dược Kwang Dong thay đổi cách đóng gói sản phẩm Woo Whang Chung Shim Won cả hộp xanh và đỏ, không dùng đế để giữ hộp nhựa chứa thuốc nữa. Các sản phẩm đã sản xuất vẫn lưu hành trong hạn sử dụng và vẫn có đế nhựa...


Cách đóng gói cũ
Cách đóng gói mới

Các tin giới thiệu khác: