Tài khoản giao dịch của Đại lý độc quyền Nhân sâm KGC tại Hải phòng tài khoản:

Tên TK : Phạm Thị Hương Lan
Số TK : 0031.0009.25165
Ngân hàng : Vietcombank (VCB) Chi nhánh Hải phòng

Trân trọng cảm ơn Quý khách !