Dịch vụ cấp cứu thông thường
Các Hãng Taxi Tại Hải Phòng để gọi cấp cứu
Bệnh viện tư nhân Đa Khoa Hồng Phúc
Bệnh viện tư nhân Đa Khoa Hồng Phúc
Địa chỉ : Số 10 Hồ Xuân Hương - Hải Phòng
Điện thoại : 031.3747267


Bệnh viện Giao thông vận tải KV Duyên hải, Hải phòng
Bệnh viện Giao thông vận tải KV Duyên hải, Hải phòng
Địa chỉ : Vạn Mỹ, HP
Điện thoại : 031-3761686
Bệnh viện Tâm thần Hải phòng
Bệnh viện Tâm thần Hải phòng :
Địa chỉ : Đông khê, NQ
Điện thoại : 031-3828415
Bệnh viện phụ sản Hải phòng
Bệnh viện phụ sản Hải phòng
Địa chỉ : 23 Trần Quang Khải, HP
Điện thoại : 031-3745229